http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/503822  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelTAIGH RO-SHAOTHRAICHTE [gd]
skos:prefLabelPREFABRICATED HOUSE
skos:broaderHOUSE
skos:broaderPREFABRICATED BUILDING
skos:scopeNoteSeòrsa de thaigh a chaidh a thogail mar phàirt dhen Phrògram Taigheadais Sealach eadar 1944 is 1948. Chaidh an sgeama seo a chur air chois leis cho gann 's a bha taighean an dèidh a' chogaidh 's nuair nach biodh stuthan togalaich àbhaisteach ri làimh.. [gd]
skos:scopeNoteA type of house erected, as part of the Temporary Housing Programme, between 1944 and 1948. This scheme was devised to relieve the post-war housing shortage at a time when conventional materials were unavailable.
skos:altLabelPREFAB
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2008-12-16T16:02:15
dct:modified2008-12-16T16:04:08
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/503822
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)