http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/501665  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelDEPOT [gd]
skos:prefLabelDEPOT
skos:broaderCOMMERCIAL
skos:broaderTRANSPORT
skos:scopeNotePrìomh-ionad stòrais no obrachaidh a tha gu sònraichte a' dèiligeadh ri sgaoileadh is giùlan bathair seach stòras thairis air an ùine fhada. Airson àite a tha na stòras a-mhàin, cleachd TAIGH-BATHAIR. Airson àite far a bheilear a' seirbheiseadh 's a' càradh charbadan, cleachd briathar nas mionaidiche ma tha fios air, m.e. BUS-LANN. [gd]
skos:scopeNoteA centralised store or operating base, where the emphasis is on the distribution and movement of goods rather than on long-term storage. For storage only, use WAREHOUSE. For sites where vehicles are serviced and mainatined, use more specific term where known eg BUS DEPOT.
skos:relatedWAREHOUSE
skos:relatedCOAL DEPOT
skos:relatedBUS DEPOT
skos:relatedRAILWAY DEPOT
skos:relatedTRAM DEPOT
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2007-04-12T15:00:21
dct:modified2007-10-01T12:51:27
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/501665
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)