http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/4  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelCRÌOCH ACHAIDH [gd]
skos:prefLabelFIELD BOUNDARY
skos:broaderFIELD SYSTEM
skos:broaderBOUNDARY
skos:scopeNoteFeansa, balla no crìoch eile a tha mun cuairt air achadh. Na cleachd seo ach mas e iarsmadh bloigheach a tha ann; mur eil, cleachd SIOSTAM ACHAIDHEAN na àite. [gd]
skos:scopeNoteA fence, wall or other boundary enclosing a field. Use only for fragmentary remains; otherwise use FIELD SYSTEM.
skos:altLabelFIELD WALL
skos:altLabelFIELD BANK
skos:relatedLYNCHET
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:modified2007-03-01T11:51:51
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/4
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)