http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/300  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelLÀRACH DÌON CATHARRA [gd]
skos:prefLabelCIVIL DEFENCE SITE
skos:narrowerAIR RAID SHELTER
skos:broaderDEFENCE
skos:scopeNoteLàraichean is togalaichean a chuirear gu feum gus dìon a' phobaill a stiùireadh rè cogaidh. Gabhaidh an cleachdadh cuideachd ma bhios èiginn nàiseanta ann. [gd]
skos:scopeNoteSites and buildings used in the coordination of the defence of the civilian population during times of war. Could also be used during times of national emergency.
skos:relatedDECONTAMINATION BUILDING
skos:relatedFIRST AID POST
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/300
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)