http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1932  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelGRAFFITI [gd]
skos:prefLabelGRAFFITI
skos:narrowerTAG
skos:narrowerTHROW UP
skos:narrowerPIECE
skos:broaderDECORATIVE SURFACE
skos:scopeNoteSgrìobhadh no dealbh-sgrìobhadh neo-fhoirmeil air ballachan, clachan no uachdaran àrsaidh eile. Nas fhaisge air na linntean againne, thathar ga chleachdadh airson sgrìobhadh no dealbhan èibhinn, aoireil no drabastach a rinneadh gun urra ann an àite poblach. [gd]
skos:scopeNoteWriting, drawing or marking on a surface, usually created illicitly, for public and private display. Can be carved, painted or sprayed and of any date or content.
skos:relatedMOSAIC
skos:relatedMURAL
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:modified2018-03-08T15:21:26
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1932
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)