http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1721  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelCLACH DRUIM-TORCA [gd]
skos:prefLabelHOGBACK STONE
skos:broaderGRAVE MARKER
skos:broaderCARVED STONE
skos:scopeNoteClach a chaidh a shnaidheadh air dòigh 's gu bheil coltas taighe thulchainneach air le lùbadh os-chearclach air druim a' mhullaich 's e a' dol air ais dhan 10mh linn AD. Faodaidh seo a bhith eas-chruthach no nàdarrachail agus faodaidh gum bi sgeadachadh mhathan no nathraichean air a bharrachd air sin. [gd]
skos:scopeNoteA block of stone carved to represent a gabled house, with a convex curve to the ridge of its roof, dating to the 10th century AD. May be abstract or naturalistic, and have additional decoration in the form of bears or snakes.
skos:relatedGRAVE
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1721
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)