http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1503  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelCLACH SHNAIGHTE CHRUITHNEACH [gd]
skos:prefLabelPICTISH SYMBOL STONE
skos:broaderCARVED STONE
skos:broaderPICTISH SYMBOL CARVING
skos:scopeNoteClach air an deach comharran Cruithneach, mar bheathaichean, cruthan is pàtranan eas-chruthach, a shnaidheadh. Ma tha crois air cuideachd, cuir LEAC CROISE air a' chlàr-amais cuideachd. [gd]
skos:scopeNoteA stone bearing Pictish symbols such as carved animals, figures and abstract designs. If a cross is included, index as CROSS SLAB as well.
skos:altLabelPICTISH CROSS SLAB
skos:relatedCROSS SLAB
skos:relatedSTANDING STONE
skos:relatedPICTISH SYMBOL ROCK CARVING
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:modified2007-06-25T10:40:14
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1503
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)