http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/143  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelCLACH STÀTHAIL [gd]
skos:prefLabelSTADDLE STONE
skos:broaderAGRICULTURE AND SUBSISTENCE
skos:scopeNoteClach a tha coltach ri balgan-buachair na chruth a thathar a' cleachdadh gus ùrlar sabhail, sìol-lainn is msaa a chumail an àirde os cionn uachdar na talmhainn airson 's nach fhaigh biastan greim air sìol is fodar a chaidh a stòradh. Thathar gan cleachdadh mar sgeadachadh gàrraidh gu math tric an-diugh. [gd]
skos:scopeNoteA mushroom-shaped stone used to raise the floor of a barn, granary etc. above ground level, to prevent vermin from gaining access to stored grain and fodder. Now often used as a garden ornament.
skos:relatedBARN
skos:relatedGRANARY
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/143
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)