http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/127  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelVILLA [gd]
skos:prefLabelVILLA
skos:broaderLAND USE SITE
skos:broaderHOUSE
skos:scopeNoteAinm air diofar thaighean a-rèir na linne. Bhitheadh villas nan taighean-baile dealaichte gu tric ann an linn Rìgh Sheòrais agus às a dhèidh sinn ach ann an linn an Ròmanach bhitheadh villas nan taighean àrd-inbheach air an dùthaich aig an robh fearann a ghnàth. [gd]
skos:scopeNoteA term for a type of house, with varying definitions according to period. Georgian and later period villas were often detached town houses, whereas Roman villas were high-status and usually associated with a rural estate.
skos:relatedFARM
skos:relatedFARMSTEAD
skos:relatedTOWN HOUSE
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/127
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)