http://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1011  (QR Code)

PropertyValue
rdf:typeskos:Concept
cc:licensehttp://reference.data.gov.uk/id/open-government-licence
cc:attributionURLhttps://canmore.org.uk/thesaurus
cc:attributionNameHistoric Environment Scotland
skos:inSchemeMonument Type Thesaurus (Scotland)
skos:prefLabelEINNSEAN [gd]
skos:prefLabelENGINE
skos:narrowerHYDRAULIC ENGINE
skos:narrowerSTEAM ENGINE
skos:narrowerWIND ENGINE
skos:narrowerTURBINE
skos:broaderMACHINERY
skos:scopeNoteInneal a tha ag obair air cumhachd smùide, gas, dealain no tùs cumhachd eile a chruthaicheas lùths gluasaid. Cleachd airson einnseanan gnìomhachais suidhichte seach feadhainn a thathar a' cleachdadh ann an còmhdhail. [gd]
skos:scopeNoteA machine, powered by steam, gas, electricity or other energy source, which produces energy of movement. Use for stationary industrial engines rather than transport use.
skos:altLabelGAS ENGINE
skos:relatedENGINE HOUSE
skos:relatedBOILER HOUSE
dct:publisherhttps://www.historicenvironment.scot/
dct:created2006-07-03T14:26:54
dct:identifierhttp://purl.org/heritagedata/schemes/1/concepts/1011
dct:issued2018-03-28T11:55:34

RDF downloads (N-Triples Turtle JSON XML)